Ασημοκλωστή

Κωδικός 1412.1

35 ΜΕΤΡΑ

Ανοιχτό

Σκούρο

1.50
τεμ.
Κωδικός 1412.2

300 ΜΕΤΡΑ

Ανοιχτό

Σκούρο

8.00
τεμ.