Ασημοκλωστή

Κωδικός 1412.1
35 ΜΕΤΡΑ Ανοιχτό Σκούρο
1.50
τεμ.
Κωδικός 1412.2
300 ΜΕΤΡΑ Ανοιχτό Σκούρο
8.00
τεμ.