Μασουρίστρες μηχανής

Κωδικός 159.3
* Η τιμή αναφέρεται σε τιμή του ενός τεμαχίου
1.40
τεμ.