Λάστιχο ραπτικής

Κωδικός 1315.1

Λευκό

3000

0.25
m.
Κωδικός 1315.2

Μαύρο

3000

0.30
m.
Κωδικός 1315.3

Λευκό

3000

0.20
m.
Κωδικός 1315.4

Μαύρο

3000

0.25
m.
Κωδικός 1315.5

Λευκό

3001

0.30
m.
Κωδικός 1315.6

Μαύρο

3001

0.40
m.
Κωδικός 1315.7

Λευκό

3001

0.25
m.
Κωδικός 1315.8

Μαύρο

3001

0.30
m.
Κωδικός 1315.9

Λευκό

3002

0.35
m.
Κωδικός 1315.10

Μαύρο

3002

0.40
m.
Κωδικός 1315.11

Λευκό

3002

0.30
m.
Κωδικός 1315.12

Μαύρο

3002

0.35
m.
Κωδικός 1315.13

Λευκό

3003

0.40
m.
Κωδικός 1315.14

Μαύρο

3003

0.50
m.
Κωδικός 1315.15

Λευκό

3003

0.35
m.
Κωδικός 1315.16

Μαύρο

3003

0.45
m.
Κωδικός 1315.17

Λευκό

3004

0.50
m.
Κωδικός 1315.18

Μαύρο

3004

0.60
m.
Κωδικός 1315.19

Λευκό

3004

0.45
m.
Κωδικός 1315.20

Μαύρο

3004

Κωδικός 1315.21

Λευκό

3005

0.60
m.
Κωδικός 1315.22

Μαύρο

3005

0.70
m.
Κωδικός 1315.23

Λευκό

3005

0.55
m.
Κωδικός 1315.24

Μαύρο

3005

Κωδικός 1315.25

Λευκό

Φάρδος: 2 εκατοστά

3100

0.90
m.
Κωδικός 1315.26

Μαύρο

Φάρδος: 2 εκατοστά

3100

0.90
m.