Λάστιχο ραπτικής

Κωδικός 1315.1
Λευκό
3000
0.45
m.
Κωδικός 1315.2
Μαύρο
3000
0.50
m.
Κωδικός 1315.3
Λευκό
3000
0.35
m.
Κωδικός 1315.4
Μαύρο
3000
0.45
m.
Κωδικός 1315.5
Λευκό
3001
0.55
m.
Κωδικός 1315.6
Μαύρο
3001
0.60
m.
Κωδικός 1315.7
Λευκό
3001
0.45
m.
Κωδικός 1315.8
Μαύρο
3001
0.55
m.
Κωδικός 1315.9
Λευκό
3002
0.65
m.
Κωδικός 1315.10
Μαύρο
3002
0.70
m.
Κωδικός 1315.11
Λευκό
3002
0.55
m.
Κωδικός 1315.12
Μαύρο
3002
0.65
m.
Κωδικός 1315.13
Λευκό
3003
0.75
m.
Κωδικός 1315.14
Μαύρο
3003
0.80
m.
Κωδικός 1315.15
Λευκό
3003
0.65
m.
Κωδικός 1315.16
Μαύρο
3003
0.75
m.
Κωδικός 1315.17
Λευκό
3004
0.85
m.
Κωδικός 1315.18
Μαύρο
3004
0.90
m.
Κωδικός 1315.19
Λευκό
3004
0.75
m.
Κωδικός 1315.20
Μαύρο
3004
0.85
Κωδικός 1315.25
Λευκό
Φάρδος: 2 εκατοστά
3100
1.20
m.
Κωδικός 1315.26
Μαύρο
Φάρδος: 2 εκατοστά
3100
1.20
m.
Κωδικός 1315.29
Πλάτος: 6 εκατοστά.
Γκοφρέ, μαλακό.Λάστιχο για την δημιουργία εξωτερικής ζώνης.


2.00
m.
Κωδικός 1315.21
Χρώμα: Λευκό 3036
0.60
m.
Κωδικός 1315.22
Χρώμα: Μαύρο 3036
0.60
m.
Κωδικός 1315.23
Χρώμα: Λευκό 3039
0.70
m.
Κωδικός 1315.24
Χρώμα: Μαύρο 3039
0.70
m.
Κωδικός 1315.31
Χρώμα μαύρο
0.20
m.
νέο!