Λάστιχο ραπτικής

Κωδικός 1315.1

Λευκό

3000

0.25
m.
Κωδικός 1315.2

Μαύρο

3000

0.30
m.
Κωδικός 1315.3

Λευκό

3000

0.20
m.
Κωδικός 1315.4

Μαύρο

3000

0.25
m.
Κωδικός 1315.5

Λευκό

3001

0.30
m.
Κωδικός 1315.6

Μαύρο

3001

0.40
m.
Κωδικός 1315.7

Λευκό

3001

0.25
m.
Κωδικός 1315.8

Μαύρο

3001

0.30
m.
Κωδικός 1315.9

Λευκό

3002

0.35
m.
Κωδικός 1315.10

Μαύρο

3002

0.40
m.
Κωδικός 1315.11

Λευκό

3002

0.30
m.
Κωδικός 1315.12

Μαύρο

3002

0.35
m.
Κωδικός 1315.13

Λευκό

3003

0.40
m.
Κωδικός 1315.14

Μαύρο

3003

0.50
m.
Κωδικός 1315.15

Λευκό

3003

0.35
m.
Κωδικός 1315.16

Μαύρο

3003

0.45
m.
Κωδικός 1315.17

Λευκό

3004

0.50
m.
Κωδικός 1315.18

Μαύρο

3004

0.60
m.
Κωδικός 1315.19

Λευκό

3004

0.45
m.
Κωδικός 1315.20

Μαύρο

3004

0.55
Κωδικός 1315.21

Λευκό

3005

0.60
m.
Κωδικός 1315.22

Μαύρο

3005

0.70
m.
Κωδικός 1315.23

Λευκό

3005

0.55
m.
Κωδικός 1315.24

Μαύρο

3005

0.65
Κωδικός 1315.25

Λευκό

Φάρδος: 2 εκατοστά

3100

0.90
m.
Κωδικός 1315.26

Μαύρο

Φάρδος: 2 εκατοστά

3100

0.90
m.