Κουμπώματα πλαστικά

Κωδικός 1816.1
Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19621.004  
0.40
τεμ.
Κωδικός 1816.2
Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19622.004  
0.50
τεμ.
Κωδικός 1816.3
Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19623.004  
0.60
τεμ.
Κωδικός 1816.4
Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19624.004  
0.70
τεμ.
Κωδικός 1816.5
Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19625.004    
0.80
τεμ.
Κωδικός 1816.6
Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19626.004  
1.20
τεμ.
Κωδικός 1816.7
Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19627.004  
2.50
τεμ.
Κωδικός 1816.8
Διπλό, Θ. Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19630.004  
0.30
τεμ.
Κωδικός 1816.9
Διπλό, Θ. Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19631.004    
0.35
τεμ.
Κωδικός 1816.10
Διπλό, Θ. Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19632.004  
0.40
τεμ.
Κωδικός 1816.11
Διπλό, Θ. Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19633.004  
0.50
τεμ.
Κωδικός 1816.12
Διπλό, Θ. Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19634.004  
0.60
τεμ.
Κωδικός 1816.13
Τριπλό. Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19644.004  
0.35
Κωδικός 1816.14
Τριπλό. Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19645.004  
0.40
τεμ.
Κωδικός 1816.15
Τριπλό. Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19646.004  
0.55
τεμ.
Κωδικός 1816.16
Τριπλό. Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19647.004  
0.60
τεμ.
Κωδικός 1816.17
Τριπλό. Χρώμα: Μαύρο Κωδικός: art. 19648.004  
0.70
τεμ.