Κουμπώματα πλαστικά

Κωδικός 1816.1

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19621.004

 

0.40
τεμ.
Κωδικός 1816.2

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19622.004  

0.50
τεμ.
Κωδικός 1816.3

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19623.004  0.60
τεμ.
Κωδικός 1816.4

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19624.004  

0.70
τεμ.
Κωδικός 1816.5

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19625.004  

 0.80
τεμ.
Κωδικός 1816.6

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19626.004  

1.20
τεμ.
Κωδικός 1816.7

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19627.004  

2.50
τεμ.
Κωδικός 1816.8

Διπλό, Θ.

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19630.004  

0.30
τεμ.
Κωδικός 1816.9

Διπλό, Θ.

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19631.004  

 

0.35
τεμ.
Κωδικός 1816.10

Διπλό, Θ.

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19632.004  

0.40
τεμ.
Κωδικός 1816.11

Διπλό, Θ.

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19633.004  

0.50
τεμ.
Κωδικός 1816.12

Διπλό, Θ.

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19634.004  

0.60
τεμ.
Κωδικός 1816.13

Τριπλό.

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19644.004  

0.35
Κωδικός 1816.14

Τριπλό.

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19645.004  

0.40
τεμ.
Κωδικός 1816.15

Τριπλό.

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19646.004  

0.55
τεμ.
Κωδικός 1816.16

Τριπλό.

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19647.004  

0.60
τεμ.
Κωδικός 1816.17

Τριπλό.

Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: art. 19648.004  0.70
τεμ.