Βελόνες ραφής

Κωδικός 1.11.1
Νο. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1-5,3-7
1.20
τεμ.
Κωδικός 1.11.2
Νο. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1-5,3-7
1.00
τεμ.
Κωδικός 111.7
124662
1.80
τεμ.
Κωδικός 111.9
131466
1.00
τεμ.
Κωδικός 111.10
131468
1.50
τεμ.
Κωδικός 111.11
+ 1 περαστής κλωστής
3.00
τεμ.
Κωδικός 111.12
0.25
τμχ.
Κωδικός 111.13
Νούμερα: 3 - 7
3.25
τεμ.