Βελόνες μακριές πλεξίματος PRYM

Κωδικός 174.1
40cm
3.00
ζεύγος
Κωδικός 174.3
40cm
3.00
ζεύγος
Κωδικός 174.5
40cm
3.50
ζεύγος
Κωδικός 174.7
40cm
3.50
ζεύγος
Κωδικός 174.9
40cm
4.70
ζεύγος
Κωδικός 174.10
40cm
4.70
ζεύγος
Κωδικός 174.11
40cm
4.70
ζεύγος
Κωδικός 174.12
40cm
5.50
ζεύγος
Κωδικός 174.13
40cm
5.50
ζεύγος
Κωδικός 174.14
40cm
5.50
ζεύγος
Κωδικός 174.15
40cm
7.90
ζεύγος
Κωδικός 174.16
40cm
7.90
ζεύγος
Κωδικός 174.17
40cm
8.70
ζεύγος