Πλέγμα

Κωδικός 188.1
Πλάτος 1,50m
12.00
m
Κωδικός 188.2
Πλάτος: 1m.
7.50
m