Πλέγμα

Κωδικός 188.1
Πλάτος 1,50m
15.80
m
Κωδικός 188.2
Πλάτος: 1m.
8.20
m