Χρυσοκλωστή

Κωδικός 1411.1

35 ΜΕΤΡΑ

Ανοιχτό 902

Μέτριο 103

Σκούρο 303

1.50
τεμ.
Κωδικός 1411.2

300 ΜΕΤΡΑ

Ανοιχτό 902

Μέτριο 103

Σκούρο 303

8.00
τεμ.