Χρυσοκλωστή

Κωδικός 1411.1
35 ΜΕΤΡΑ
Ανοιχτό 902
Μέτριο 103
Σκούρο 303
2.00
τεμ.
Κωδικός 1411.2
300 ΜΕΤΡΑ
Ανοιχτό 902
Μέτριο 103
Σκούρο 303
9.00
τεμ.