Χρυσοκλωστή

Κωδικός 1411.1
35 ΜΕΤΡΑ Ανοιχτό 902 Μέτριο 103 Σκούρο 303
2.00
τεμ.
Κωδικός 1411.2
300 ΜΕΤΡΑ Ανοιχτό 902 Μέτριο 103 Σκούρο 303
9.00
τεμ.