Θερμοκολλητικά σήματα Σημαίες - Αθλητικές Ομάδες

Κωδικός 137.1
Διάσταση: 2,8εκ. x 1,8εκ.
1.20
τεμ
Κωδικός 137.2
Διάσταση: 5εκ. x 3,5εκ.
2.20
τεμ.
Κωδικός 137.3
Διάσταση: 8 εκ. x 3 εκ.
2.50
τεμ.
Κωδικός 137.6
Διάσταση 8 εκ. x 6 εκ.
3.80
τεμ.
Κωδικός 137.7
Διάσταση 8 εκ. x 6 εκ.
3.80
τεμ.
Κωδικός 137.8
Διάσταση 9 εκ. x 8 εκ.
4.00
τεμ.
Κωδικός 137.9
Διάσταση 6 εκ. x 6 εκ.
3.50
τεμ.
Κωδικός 137.10
Διάμετρος 8 εκ.
4.00
τεμ.
Κωδικός 137.11
Διάμετρος 8 εκ.
4.00
τεμ.
Κωδικός 137.12
Διάσταση 7,5 εκ. x 6 εκ.
4.00
τεμ.
Κωδικός 137.13
Διάσταση 7,5 εκ. x 6 εκ.
4.00
τεμ.
Κωδικός 137.4
Διάσταση 5,5 εκ. x 4 εκ.
2.80
τεμ.
Κωδικός 137.5
Διάσταση 6 εκ. x 4 εκ.
2.80
τεμ.
Κωδικός 137.14
Διάσταση 7,5 εκ. x 6 εκ.
3.80
τεμ.