Λάστιχα Μόδας - Διακοσμητικά

Κωδικός 1323.1
ELA 1314
COL.60
Πλάτος: 38 mm
4.60
m.
νέο!
Κωδικός 1323.2
ELA 1314
COL.67
Πλάτος: 38 mm
4.60
m.
νέο!
Κωδικός 1323.3
Λάστιχο fishbone Βελγίου
Πλάτος: 40 mm
ELA 1310 COL. 07
4.60
m.
νέο!
Κωδικός 1323.4
Λάστιχο fishbone Βελγίου
Πλάτος: 40 mm
ELA 1310
COL. 05
4.60
m.
νέο!
Κωδικός 1323.5
Λάστιχο fishbone Βελγίου
Πλάτος: 40 mm
ELA 1310
COL. 02
4.60
m.
νέο!