Μαγνητικός οδηγός

Κωδικός 160.1
Μαγνητικός Υλικό: Μέταλλο G20
2.50
τεμ.
Κωδικός 160.2
Μαγνητικός Υλικό: Μέταλλο MG1
4.50
τεμ.