Βελόνες μηχανής

Κωδικός 151.1
1.80
τεμ.
Κωδικός 151.2
1.80
τεμ.
Κωδικός 151.3
1.80
τεμ.
Κωδικός 151.4
1.80
τεμ.
Κωδικός 151.5
1.80
τεμ.
Κωδικός 151.6
Για υφάσματα Jersey/ ελαστικά
2.00
τεμ.