Βελόνες μηχανής

Κωδικός 151.6
Για υφάσματα Jersey/ ελαστικά
2.00
τεμ.