Βαρίδι κουρτινών

Κωδικός 1610.1
9022/70
1.40
m.
Κωδικός 1610.2
4017/35
0.80
m.