Βαρίδι κουρτινών

Κωδικός 1610.1
4017/50
0.80
m.
Κωδικός 1610.2
4017/35
0.60
m.
Κωδικός 1610.3
4017/25
0.50
m.